26 Temmuz 2021
Telefon Numaramız: 0 (312) 481 06 06

TJOD Tüzüğü TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (Kamu yararına çalışan derneklerdendir) Madde: I DERNEĞİN ADI Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği`dir. (Türkiye çapında bir Jinekoloji ve Obstetri birliği) Derneğin Merkezi: Ankara` dadır....

read more
KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ( TJOD) normal doğumlarla ilgili yaşanan sorunlar hakkında yazılı basında yer alan bazı haber ve yorumlarda meslektaşlarımız Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hekimlere ön yargılı yaklaşımlarla türlü suçlamalar üzerine, ilgilileri ve kamuoyunu aydınlatmak maksadıyla bu konuda açıkl...

read more
Araç çubuğuna atla